20211230_150855

Over Ziek Zijn / On Being Ill by Virginia Wolf €10,00

Over Ziek Zijn / On Being Ill (2021)
Virginia Wolf
Editing and typography: Nienke Terpsma en Jaap van Triest (translation)
Publisher: Fucking Good Art
28 pages Dutch text and 24 in English.
10,00€
Although Virginia Woolf wondered why so little has been written about illness as early as 1925, it turned out that there was no Dutch translation of it in 2020. “Lyrical, self-mocking, sometimes bizarre musings on the dangers and benefits of the sickbed,” wrote the New Yorker in 2005. On the depth of the experience, the deficiency of the language and the contribution of the poets. Also about sharing, and how you can get out of it. About how we need literature to enrich the language in such an important part of life. Jaap van Triest translated Virginia Woolf’s famous essay. With him, FGA further prepared it for publication based on the 1930 Hogarth Press edition, typeset and printed by Virginia Woolf herself, and with a cover designed by Vanessa Bell. This edition is bilingual and loose-leaf, so that you can compare Dutch and English, or read in sync with the two of you. The cover is printed in Riso and the interior in offset, and the endpapers are made of remnants of yellow and green Japanese self-copying paper.

Hoewel Virginia Woolf zich al in 1925 afvroeg waarom er zo weinig over ziekte is geschreven, bleek er in 2020 nog geen Nederlandse vertaling van te bestaan. “Lyrische, zelfspottende, soms bizarre overpeinzingen over de gevaren en de voordelen van het ziekbed” schreef de New Yorker in 2005. Over de diepgang van de ervaring, het tekort van de taal en de bijdrage van de dichters. Over meedeleven ook, en hoe je er buiten kunt. Over hoe we de literatuur nodig hebben om de taal te verrijken inzake zo’n belangrijk deel van het leven.
Jaap van Triest vertaalde Virginia Woolf’s beroemde essay.
Samen met hem maakte FGA het verder gereed voor publicatie op basis van de Hogarth Press editie uit 1930, door Virginia Woolf zelf gezet en gedrukt, en met een omslag ontworpen door Vanessa Bell.
Deze editie is tweetalig en los-katernig, zodat je Nederlands en Engels naast elkaar kunt leggen, of met z’n tweeën synchroon kunt lezen. De cover is in Riso gedrukt en het binnenwerk in offset, en de schutbladen zijn van resten geel en groen Japans zelf-kopierend papier.

Leave a Reply